Omstilling Dronninglund

SIDSTE NYT

2. - 7. september

Bæredygtighedsfestival 2017

Brønderslev kommune

 

2. - 3. september

Æblegården Baksminde

Lørdag og søndag kl. 10 – 16

Adresse: Skelgårdsvej 77A, Asaa

 

Obs: Hunde må IKKE medtages, da vi har flere fritgående dyr på gården.

 

Hos Æblegården Baksminde i Asaa v. Susanne og Kjeld Thomsen kan I opleve den 5 ha store økologiske frugtplantage. Frugtavler Susanne Thomsen tilbyder rundvisning i plantagen.

 

Børnene kan smage pandekager ved bålet med nylavet marmelade af gårdens bær, mens forældre og bedsteforældre kan købe friskbrygget kaffe og hjemmebagt æblekage i cafeen.

 

Ud over de spændende arbejdende værksteder i laden, har I mulighed for at møde Specialøllen, Ægpusheren, Chia Health, Asaa Potter, Fair to Wear, der præsenterer økotøj, samt HJ Energi, som tilbyder energirådgivning.

 

Aasas lokale KFUM spejdere er med begge dage med karrusel til de legesyge og stenovnsbagt, økologiske pizzaer til de sultne.

 

Desuden har vi inviteret Kramers Is, en nystartet økologisk isproducent med produktion af protein is hos Ryå Is i Aabybro.

 

I Omstilling Dronninglunds bod kan I se, hvordan man laver skvalderkåls-pesto. Der strikkes økologiske, bæredygtige karklude – kom og strik din egen eller lær at strikke og få nogle gode snakke om omstilling og bæredygtighed.

 

Lørdag kan I møde Frøsamlerne, der arbejder for at bevare kulturplanternes mangfoldighed.

Søndag kommer Syltedronningen Helena Greystone i en særlig event mellem kl. 11 og 13 sammen med Omstilling Dronninglund og Brønderslev Bæredygtighedsfestival

 

 

FOREDRAG

 

Permakultur v. Karoline Aaen

Mandag d. 4. september kl 19,

Hjørnet, Nørregade 1, Dronninglund

 

Permakultur handler om bæredygtighed, etik, sund livsstil og regenerering af jordens ressourcer. Det er uundgåeligt en af løsningerne på mange af tidens miljø, klima, energi fødevarekriser. Så hvordan gør vi så i praksis?

 

På denne foredragsaften giver forfatter og havebrugskonsulent Karoline Nolsø Aaen et indblik i permakulturens abc og videre, hvordan vi kan bruge teorien til at gøre vores egen hverdag bæredygtig og etisk forsvarlig.

Med afsæt i egen erfaring og livsstil tager Karoline os med på en vandring af grønne tiltag til inspiration og motivation.

Karoline er biolog, forfatter og indehaver af Permakulturhaven Myrrhis sammen med sin mand Tycho. Parret bor i økolandsbyen Friland på Djursland i et ”off-grid” halmhus med skovhave, planteskole, køkkenhave og dyrehold.

 

 

UNUM Eco Village: Alternativ boform - Vinderprojekt

Tirsdag d. 5. september kl. 19,

Hjørnet, Nørregade 1, Dronninglund

 

UNUM Eco Village er en vision om et dybdeøkologisk levefælleskab, samt en beskrivelse om, hvordan denne kan rodfæstes i det naturskønne tidligere militærområde i Tolne bakker i Nordjylland. Projektet vandt konkurrencen om alternative boformer i Hjørring Kommune i starten af 2017.

Visionen er et bæredygtigt og dybdeøkologisk levefællesskab, hvor socialt samvær, respekt og ansvar for naturen er grundværdierne.

 

 

Øko grisehuse v. Thomas Bertram

Onsdag d. 6. september kl. 19,

Hjørnet, Nørregade 1, Dronninglund

 

Den unge landmand og svineavler Thomas Bertram kommer og fortæller om den luksus-faringsvogn, som han har opfundet, og om livet som økologisk svineavler.

I 2016 blev Thomas Bertram uddannet som landmand, og hans store drøm var at avle økologiske smågrise. Til det formål har han opfundet en faringshytte, som både kan give bedre dyrevelfærd, gode arbejdsforhold og højere effektivitet, end den måde man ellers har løst opgaven på området.

 

Se programmet med Bæredygtighedsfestival i hele Brønderslev

kommune i Østvendsyssel Avis' midtersider i uge 35.

 

__________________________________________________________________

Foredrag med Bjørn Kjeldgaard

Økobonde og naturelsker 

Kom og hør om hans økologiske virke, og ikke mindst om projekt Løgfrø.

Bjørn Kjeldgaard har boet på sin gård siden 1988 ved Brønderslev.

Siden 1994 har han dyrket jorden økologisk.

De dyrker grøntsager og opdrætter kvæg, geder, kyllinger og julefjerkræ m.m.

 

Hele ideen med det økologiske landbrug opstod bl.a. for at værne om naturen

og dyrelivet, og et ønske om at få en mere varieret natur omkring gården.

 

I omlægningsperioden til økologi, og i form af de naturvenlige tiltag der er lavet med beplantning og anlægning af to søer, kom der mere dyreliv på Lille Østergård, deriblandt den fredede Løgfrø, også kaldet Kartoffeltrolden.

Læs evt mere om projekt Løgfrø på hans hjemmeside www.lilleoestergård.dk

 

Tirsdag d. 4 april 2017 kl. 19-21

På HJØRNET, Nørregade 1, Dronninglund

 

________________________________________________

 

Generalforsamling 2017

 

Torsdag d. 9. marts 2017 på HJØRNET fra kl. 19.00 – 20.00.

 

Kom kl. 18.00 og deltag i lækker fællesspisning før generalforsamlingen (30 kr.)

 

Aftenens program

18.00: Fællesspisning

19.00: Generalforsamling

20 – 22: Film: I morgen

 

For at deltage i generalforsamlingen skal du have betalt medlemskab for i år.

Kontingentet for 2017 er 100 kr. og 50 kr. for studerende.

Merkur bank reg: 8401 kt.nr. 1283870

 

Dagsorden:

1.Valg af dirigent

2.Valg af referent

3.Valg af stemmetællere

4.Godkendelse af formandens beretning

5.Godkendelse af regnskab

6.Behandling af indkomne forslag

7.Godkendelse af budget

8.Fastsættelse af kontingent

9.Valg af bestyrelsesmedlemmer

10.Valg af 1. og 2. suppleant.

11.Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

12.Eventuelt

 

Af hensyn til spisning, kaffe mm, medes du tilmelde dig på OmstillingDronninglund@gmail.com senest fredag den 3. marts.

________________________________

 

Foredrag om grise i helårligt mobilhome.

 

Mandag d. 23. januar 2017 kl 19 på HJØRNET, Nørregade 1 i Dronninglund

 

Økolandmand Hans Henrik Thomsen fra Hallund vil onsdag, den 18. januar

kl 19 på HJØRNET, Nørregade 1, fortælle om sine økologiske slagtesvin i en nyudviklet flytbar stald på larvefødder.

 

Motivation har været at få adgang til mere økologisk gødning i planteavlen og at tilføre ejendommen og grisene merværdi. Dette vil ske ved at der spares import af protein ved at tilbyde grisene frisk forsyning fra jorden, op til 50 % fra regnorme og smådyr. Dette vil betyde en kæmpe energi besparelse, når protein ikke skal sejles jorden rundt, samt at der ikke bruges mejetærsker til at høste al foderet.

 

Når grisene flyttes rundt og styres til at gøde jævnt over hele arealet vil det give store adfærdsmæssige forbedringer for slagtesvinene, og de har adgang både til stald og det fri.

Stalden har fire afdelinger eller zoner, en ’spisesal’, en ’sovesal’, et rode- og aktivitetsområde samt et gødeområde, de to første områder er inde i stalden, og de to sidste er udendørs. Grisene får nyt græs at rode i, når stalden flyttes med traktor tre gange om dagen. Det ligger i svinets natur at gøde bagerst, og når der ”trækkes ud flere gange dagligt” giver dette et sundt miljø, hvor ingen dyr træder i gødning.

 

Det er Omstilling Dronninglund der arrangerer aftenen. Der er gratis adgang og kaffe mm kan købes.

 

______________________________________

 

Bæredygtighedsfestival 2016 i uge 41 og 42

ved og i HJØRNET, Nørregade 1, Dronninglund

 

En kæmpekopi af de velkendte AVV genbrugsbobler er opstillet udenfor HJØRNET, og er åben fra 9 - 18 hver dag fra den 10. - 22. oktober.

I boblen finder du pjecer og andet materiale fra Økologisk Landsforening. Kom og se de spændende pjecer, som Du er meget velkommen til at tage med hjem til inspiration i hverdagen.

 

Skovhave – spis din have

Foredrag med Dorte Fløjgaard, tirsdag den 11. oktober kl. 19.30-21 i HJØRNET

Kom og få inspiration til at indrette din have med en overflod af spiselige planter og med et minimum af pasning. Dorte fortæller om personlige erfaringer med sin have, baseret på principperne i permakultur.

Entre: 20 kr., kaffe mm kan købes

 

STOP MADSPILD

Foredrag med Winnie Gade, torsdag den 13. oktober kl 19.30-21 i HJØRNET.

Kom og hør, hvordan nytænkning kan hjælpe, så al den mad, vi køber også bliver brugt og spist.

Kaffe mm kan købes.

 

Mød op i HJØRNET, lørdag den 15. oktober kl. 10-13 til snak om bæredygtighed på mange forskellige måder. Få smagsprøver og køb en kop kaffe med hjemmebag mm. Aktive fra Omstilling Dronninglund og Æblegården Baksminde vil være til stede til spændende snakke.

 

Din privatøkonomi og den globale økonomi,

Foredrag med Søren Thomsen fra Merkur bank, torsdag den 20. oktober kl 19.30-21 i HJØRNET. Kom og hør om, hvordan din privatøkonomi hænger sammen med den globale økonomi. Hvad er det, Merkur bank gør anderledes.

Kaffe mm kan købes.

 

Se også i Bæredygtighedsavisen, som er indlagt i Østvendsyssel Avis

med alt det der sker i hele Brønderslev kommune

___________________________

 

ÅBENT HUS I HJØRNET 27. maj 2016

 

Vi arbejder på at HJØRNET, Nørregade 1 i Dronninglund skal blive til et medborgerhus.

I forbindelse med Dronninglund ”Open by night” fredag d. 27. maj holdt Omstilling Dronninglund sammen med Dronninglund Borgerforening ÅBENT HUS og viste de faciliteter HJØRNET har at byde på.

HJØRNET er tænkt som byens nye mødested, en ramme for aktiviteter for og af byens borgere. Hvilke slags aktiviteter kom der mange bud på, på den dertil indrettede opslagstavle.

Der er dog plads til flere gode ideer, og her opfordres kraftigt til at brugerne melder ind med ideer, ønsker og bidrag, da livet i HJØRNET skal komme fra byen og dens nærmeste omegn.

Huset summede af liv, godt hjulpet på vej af ”De sorte toner” et band, som vores lokale trommeslager og musiklærer Søren Lykkegård er med i.

Omstilling Dronninglund havde fået materialer til kager og frugt af Nordjysk fødevareoverskud. Både Omstilling Dronninglund og Borgerforeningen havde bagt mange og fine kager, som sammen med frugten blev delt gratis ud sammen med kaffe eller te. Der blev også solgt Dronninglund øl og vand. Rigtig mange kom forbi, og vejret var helt i top, så der på et tidspunkt blot var få ledige pladser i den lune aftensol.

På 1.sal var der dækket fint op på et par borde, så man kunne få et indtryk af de dejlige rammer til afholdelse af fester. Der kan dækkes op til 100 og med det professionelle køkken i stueetagen og det smukke anretter køkken på 1.sal, var der klar til booking, hvilket flere også benyttede lejligheden til. Prisen for hele herligheden er kr. 2200,- for et døgn, hertil skal evt. rengøring tillægges. Se mere på www.Dronninglund.dk

 

 

___________________________________

 

Generalforsamling 12. april 2016

 

Aftenens program:

 

1.Aftenens foredrag: Susanne Thomsen, indehaver af den økologiske æbleplantage Baksminde i Aså, kommer og fortæller.

Vi skal høre om økologi og hvordan man driver en æbleplantage – årets gang. Noget om æblesorter og forskellige smag, holdbarhed og produktudvikling. Æbleplantagen i forhold til lokalsamfundet og kunder. Og meget mere.

 

2.Kort præsentation af de fremmødte

 

3.Generalforsamling. Her kan alle deltage, men kun medlemmer kan stemme.

Traktementet er kaffe og te, frugt og kage.

 

 

___________________________________________________________________

 

Det er snart havetid.

Omstilling Dronninglund inviterer

medlemmer og interesserede til komsammen omkring nyttehave dyrkning.

Tirsdag d. 1 marts 2016 kl. 19-21

på Dronninglund Gymnasium

_________________________________________

 

 

RED KYSTERNE -

Sammen med Dansk Naturfredningsforening

og Omstillling Dronninglund

Kom til bål på Aså strand

Søndag d. 31. januar 2016 kl 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi var en god flok omkring bålet og kunne

også se andre bål op ad kysten mod Sæby.

Det var vores nye medlem Michael Øhrberg, som også er lokal repræsentant for Alternativet, der havde sørget for bålet og som holdt båltalen om, at vi skal kunne færdes uforstyrret i naturen ved vore kyster

___________________________________________

Vil du vide mere om Omstilling Dronninglunds tidligere afholdte aktiviteter?